The Official Mikael Persbrandt Fan-Site - www.mikaelpersbrandt.de
Foto: Scanpix


HOME

NEWS

BECK 1-8

BECK 9-16

BECK 17-24

FILMOGRAPHY

THEATER

BIOGRAPHY

AWARDS+NOMINATIONS

MISCELLANEOUS

PICTURE OF THE WEEK

LINKS

SCREENSAVER

FAN-LEBEN

FAN-FICTION

FORUM

GUESTBOOK

INFO-CONTACT


VILDANDEN

Premiere: March 17, 2000
Dramaten - Stora scen, Stockholm
Length: 190 Min.
Author: Henrik Ibsen
Director: Stefan Larsson
Cast:
Björn Granath.....Grosshandlare Werle
Mikael Persbrandt.....Gregers Werle
Dan Ekborg.....Hjalmar Ekdal
Lena Nilsson.....Gina Ekdal
Maria Bonnevie.....Hedvig
Ingvar Hirdwall.....Gamle Ekdal
Nina Togner Fex.....Fru Sörby
Jan Waldekrantz.....Relling


Mikael + Dan Ekborg


Mikael + Maria Bonnevie

"Vildanden" handlar om Fotografen Hjalmar Ekdal och hans familj som - trots ekonomiska umbäranden - lever ett trivsamt liv i en liten lägenhet med ett vindsloft där de har djur, bland annar en skadeskjuten vildand som är Hedvigs ögonsten. Som i många andra pjäser av Ibsen så har människor sina hemligheter för varandra. Och dessa hemligheter har aldrig blivit desarmerade. Den som känner till hemligheten kan förvandla den till ett livsfarligt vapen. Och ingen kan förutse konsekvensen av ett avslöjande.

Photos: Roger Stenberg